หน้าคล้าย จ๊ะ … คันหูไม่รู้เป็นอะไร เอาสำลีมาปั่นก็ไม่หาย