พลอยค่ะ อายุ 21 เป็น นักศึกษา ค่ะ เดือนร้อนเงิน รับงานค่ะ